Art and Creativity

I Damanhur kan alle oppdage sin kunstneriske side

Hellig kunst
Hellige symboler

Et språk for å uttrykke arketypiske konsepter

Enda mer unikt er Det hellige språket som baserer seg på uttrykk for arketypiske begreper gjennom ord, symboler (ideogrammer), og Hellig dans. Tenk på menneskehetens første språk, det som fantes før Babel, og forsøk å uttrykke dette gjennom stemmen, øynene og kroppen; resultatet av denne formen for forskning i Damanhur er Det hellige språket! I historiefortellingen og kunstverkene som finnes i Menneskehetens Templer, gir symboler fra Det hellige språket mening til hver minste detalj. I tillegg til salene i Templene, er det andre steder for bønn og meditasjon som er blitt utsmykket på lignende måte, for å øke deres verdi som steder tilegnet kontakten med det guddommelige. Det er flere mandalaer i Templene og bønnesalene. Mandalaer er bilder som blir studert for å muliggjøre en mediumistisk kontakt mellom oss og kreftene i det åndelige økosystemet. De virker gjennom bruken av symboler som kan åpne kommunikasjonsdører mellom tilsynelatende forskjellige verdener.

Vil du motta nyhetsbrevet vårt?
Hvis du - som oss - drømmer om å skape en ny verden der alle mennesker kan trives og stå i tjeneste for et høyere gode, er vi sikre på at du vil ha glede av å lese det!

Hold kontakten via nyhetsbrevet vårt!

* obligatorisk

Jeg er interessert i:

Ved å abonnere, erklærer jeg at jeg har lest informasjonen om behandling av data.

no, thanks