Kunst og kreativitet

I Damanhur kan alle oppdage sin kunstneriske side

Historikk

Å uttrykke dype innsikter på en kunstnerisk måte

Ønsket om å uttrykke Damanhurs verdier og betydningsrikdom gjennom kunstnerisk virke, har helt siden de første årene gitt opphav til håndlagde gjenstander, teaterforestillinger, sanger og veggmalerier. På 1980-tallet var det som da ble kalt Kulturministeriet en del av Damanhur-samfunnets regjering. Dette departementet arbeidet for å utvikle en sterk kulturell identitet og en damanhuriansk stil som kunne karakterisere alle livets aspekter. Menneskehetens templer var et oppkomme av kunst og kreativitet, og etter de første eksperimentene, opprettet damanhurianerne verksteder for mosaikk, glassmaleri, skulptur og maleri. I tillegg til å skape dekorasjoner for Templene, sto kunstnerne også for aktiviteter rettet mot et større publikum. Fra den første perioden, spøkefullt døpt "barbarisk kunst", til dagens modnere verk, har damanhurianerne betraktet den kunstneriske virksomheten som en slags kontinuerlig gjenfødelsesprosess, hvor vi verdsetter individuelt talent i samvirke med de andres. På midten av 80-tallet ble Det åpne templet i Damjl bygget, med sine to søylerekker i rød leire. I samme periode ble det flere ganger arrangert "Kunstkrig". Dette er kamper som bygger i stedet for å rive ned, og hvor alle er vinnere. I et kunstslag slåss flere lag om hvem som kan skape det vakreste kunstverket og på den måten berike fellesskapets områder.Alle damanhurianere dyrker minst én kunstform. Opp gjennom årene har man utviklet en mer presis stil ved å definere en felles kanon, nedfelt i ulike former for ekspressiv og figurativ kunst. Fra maleriene i tempelsalene til de korte, dramatiserte sketsjene som avslutter møtene på torsdagskveldene, er kunstnerisk uttrykk idag et tilstedeværende element i alle damanhurianeres liv, der hver enkelt er både kunstner og publikum.

Vil du motta nyhetsbrevet vårt?
Hvis du - som oss - drømmer om å skape en ny verden der alle mennesker kan trives og stå i tjeneste for et høyere gode, er vi sikre på at du vil ha glede av å lese det!

Hold kontakten via nyhetsbrevet vårt!

* obligatorisk

Jeg er interessert i:

Ved å abonnere, erklærer jeg at jeg har lest informasjonen om behandling av data.

no, thanks