Kunst og kreativitet

I Damanhur kan alle oppdage sin kunstneriske side

Metode

Kunst som redskap for individuell og felles vekst

I Damanhur verdsetter vi selvforsynthet også i et kulturelt perspektiv. Og fra dette synspunktet bør det å gå en kunstnerisk vei baseres på personlig instinkt og evnen til å "lære gjennom erfaring" ved å tilegne seg i de tekniske ferdighetene så snart inspirasjonskanalen er blitt åpnet; slik kan instinktet utvikles. Et annet sentralt element er evnen til å arbeide sammen i grupper. Maleriene er, i likhet med de tredimensjonale arbeidene, for det meste kollektive uttrykk, både på idéstadiet og i utførelsen, hvor ulike hender skifter på å skape kunstverket. Dette gjelder også innenfor musikk og teater, hvor vi svært sjelden ser solo-opptredener. Kunstneren ansees for å være et medium for folket: en maler, en forfatter eller en skulptør er en person som er i stand til å kanalisere den inspirasjonen som kommer fra alle Damanhurs innbyggere, som stiller stemmen sin, hendene og kunnskapene sine til rådighet for den kollektive skapelsen. Som en følge av dette, blir kunstverket del av en felles identitet, hvori hver enkelt damanhurianer gjenkjenner en levende del av seg selv. Ettersom grensene som definerer hva som er kunst er svært vage, ikke minst i en situasjon som i Damanhur, hvor ethvert felt er gjenstand for eksperimentering og åndelig refleksjon, anser damanhurianerne kunst for å være en altomfattende kreativ måte å leve på. Vi har utviklet originale uttrykk innenfor en mengde ulike felt: fra makeup-kunst til klesdesign, gullsmed- og smykkekunst m.m.

Vil du motta nyhetsbrevet vårt?
Hvis du - som oss - drømmer om å skape en ny verden der alle mennesker kan trives og stå i tjeneste for et høyere gode, er vi sikre på at du vil ha glede av å lese det!

Hold kontakten via nyhetsbrevet vårt!

* obligatorisk

Jeg er interessert i:

Ved å abonnere, erklærer jeg at jeg har lest informasjonen om behandling av data.

no, thanks