Leve i fellesskap

En føderasjon av åndelige øko-kollektiv som er åpen mot verden

Damanhurianere
Mangfold

I Damanhur verdsetter vi folks uensartethet

Å bo i fellesskap med andre fra ulik bakgrunn gir mange fantastiske muligheter for berikelse. Du kan komme til Damanhur drevet av en mystisk idé; fascinasjon ved den sosiale dimensjonen, opptatt av å beskytte naturen, eller av mange andre grunner, som når du er her, vil bli harmonisert med de andres motivasjoner. Noen mennesker ankommer med en tanke om å gjøre et valg for livstid. Andre ønsker å gjøre en intensiv erfaring, begrenset til tre måneder, gjennom New Life-programmet.
Å skulle leve i harmoni sammen med så mange mennesker fra ulike kulturer skaper mange fascinerende utfordringer. Det krever stadig tilpasning og en stor dose humor! Mange ingredienser må blandes for å skape et stabilt fellesskap som er i stadig evolusjon, og som er istand til å fornye seg og gi en følelse av samhørighet. Alt dette er viktig, men det mest grunnleggende er kjærlighet, respekt og gjensidig solidaritet.
Alle innbyggere, på alle nivåer av innbyggerskap, blir bedt om å avstå fra røyking som en form for selvkontroll og oppmerksomhet overfor seg selv og miljøet .
Bevisstheten om at alle kan tilby noe unikt og verdifullt for andre, at vi alle er del av en og samme essens - en familie kalt Menneskeheten: dette er flammen som varmer og forener hjertene til alle Damanhurianere. Av den grunn har De fire søylene i Damanhur som mål å gi nyttige verktøy for å kjenne oss selv og hverandre, noe som gir plass til uttrykk av individuelle egenskaper og talenter.

Fastboende innbyggere

Damanhurs hjerte er de fastboende innbyggerne

Innbyggere som velger fellesskapsformelen, også kalt “A-innbyggere”, bor i store hus med en nucleo-familie som består av opp til 25 personer. Par med barn, enslige, ungdom og eldre deler hus på en måte som gjør at man kan utveksle erfaringer på tvers av aldersgruppene. Alle har sitt eget rom og deler fellesområdene med andre, så som kjøkken, dagligstue og møterom.
Hver damanhuriansk innbygger velger hvor de ønsker å bo, og hvem de vil bo sammen med, etter preferanser og behov. Barn bor sammen med sine foreldre, men alle innbyggerne føler ansvar for at de skal trives og tar del i ansvaret for barna både omsorgsmessig og økonomisk. De eldre i bofellesskapet blir tatt vare på i henhold til deres særlige behov, slik at de kan fortsette å bo i familien.
At man deler med hverandre gjelder i mange aspekter av dagliglivet, og det skjer ved ulike anledninger: på de ukentlige møtene - der vi gir og mottar oppmuntring og personlige tilbakemeldinger, tar avgjørelser og vurderer prosjekter - i administrasjonen av kollektivet; i omgang med daglige utgifter som matvarer, lån, vedlikehold av hus og eiendom osv., men også i fordelingen av oppgaver som er nyttige for å opprettholde høy livskvalitet.
A-innbyggere velger sine representanter til roller med ulike ansvarsområder, blant annet til rollen som "familieoverhode", også kalt nucleo-leder eller -regent, som innehar embetet i ett år. De som innehar A-borgerskap støtter og deltar i aktivitetene til organisasjonene som ivaretar ulike aspekter ved fellesskapets liv.
Båndene som knyttes mellom menneskene som bor i disse store famliegruppene er dype og meningsfulle. Solidaritet, tillit og gjensidig støtte er nødvendig for å overvinne mulige konflikter som naturlig oppstår i alle former for delt bo-erfaring - i tillegg til humoristisk sans og god mat!

Flere typer innbyggerskap

Å holde forbindelsen til Damanhur, uansett bosted

Da Damanhur ble grunnlagt i 1975, måtte man bli fastboende innbygger for å delta, såkalt ”A-innbyggerskap”. Med årene, etter den første fasen med konsolidering av fellesskapet, begynte det å komme mennesker som var tiltrukket av ulike aspekter ved damanhuriansk liv og filosofi, men ikke nødvendigvis av det å leve sammen i storfamilier på tjue eller flere personer. På den tiden ble det innført flere grader av borgerskap - B, C og D - slik at alle som føler seg på linje med Damanhurs prinsipper og erfaringer, kan finne sin plass innenfor en sosial struktur som respekterer ulike forventninger og behov. På samme måte som de fastboende, får ikke-fastboende ta del i alle aktiviteter, spirituelle, kunsterneriske såvel som forskningsmessige. De fleste bor i Canavese-distriktet, nærområdet til de ulike kollektivene. Det finnes mange private hjem med B-, C- og D-innbyggere, de bor i byleiligheter og på gårder, alene eller med sine familier. Slik danner de også noen ganger grupper som er mindre enn de damanhurianske kollektivene. Noen av de ikke-fastboende innbyggerne deltar daglig i Damanhur-samfunnets praktiske gjøremål, mens andre gjør dette når de kan, for å være forbundet med fellesskapet og De åndelige veiene som de har en sterk tilknytning til. Det finnes også ikke-fastboende som lever i byer lengre unna, i Italia og ellers i verden, som kommer til Damanhur flere ganger i året og deltar, avhengig av distansen og personlig satsning. Mange av dem er engasjert i dannelsen og driften av Damanhurs ambassader og sentre, hvor damanhurianske instruktører kommer for å holde kurs, foredrag og seminarer.

Midlertidig innbyggerskap

For de som ønsker å prøve ut fellesskapserfaringen

Vekker Damanhur din nysgjerrighet? Kunne du tenke deg å prøve deg som innbygger over en kortere periode? For mennesker som deg har vi skapt midlertidig innbyggerskap gjennom New Life-programmet. I dette programmet blir du integrert i et nucleo-kollektiv, og tar del i innbyggernes dagligliv. Samtidig vil du gå italiensk-kurs, og få undervisning i damanhuriansk filosofi, historie og spiritualitet. Dette er en mulighet til å motta den kunnskapen som Falco Tarassaco har overlevert oss.
Det å delta i programmet innebærer fullstendig avholdenhet fra røyking i de tre månedene programmet varer. Midlertidige innbygger i New Life-programmet (Nytt liv-programmet) representerer noe annet enn de som tilbringer tid i Damanhur som gjester og bor i gjestehus for å følge programmer arrangert av Damanhurs velkomstkontor og universitet. New Life-innbyggerne får med seg innsiden av den damanhurianske erfaringen. De blir aktive deltakere i det som skjer her hver dag. De er tilstede på møter sammen med våre innbyggere og tar del i øyeblikk av deling. I løpet av de tre månedene bor hver New Life-deltaker i minst to forskjellige nucleo-kolletiv for å komme i kontakt med ulike mennesker og bli kjent med ulike måter å være sammen på. Å motta midlertidige innbyggere er også en herlig erfaring for damanhurianere som har bodd i fellesskap i mange år. Det er en mulighet til å møte forskjellige språk og kulturer, og åpne dialog om hverdagslige ting som å lage mat, men også dypere temaer som barneoppdragelse, respekt for miljø og spiritualitet. Det er en kilde av rikdom for oss alle.
Etter tre måneder, reiser de midlertidige borgerne tilbake til sine hjemsteder, eller hvis de ønsker det, kan de begynne en prøvetid for å bli damanhurianske fastboende.
Vil du vite mer? Klikk her for ofte stilte spørsmål (FAQ) om New Life.

Vil du motta nyhetsbrevet vårt?
Hvis du - som oss - drømmer om å skape en ny verden der alle mennesker kan trives og stå i tjeneste for et høyere gode, er vi sikre på at du vil ha glede av å lese det!

Hold kontakten via nyhetsbrevet vårt!

* obligatorisk

Jeg er interessert i:

Ved å abonnere, erklærer jeg at jeg har lest informasjonen om behandling av data.

no, thanks