Live Community

En føderasjon av åndelige øko-kollektiv som er åpen mot verden

De fire pilarene
Meditasjonsskolen

En livsfilosofi som praktiseres daglig

En av de fire pilarene er Meditasjonsskolen, som ikke er et faktisk sted hvor vi underviser i meditasjon, men snarere en filosofi for å bringe bevissthet og mening til hvert eneste øyeblikk, hver eneste dag. Skolen utvikler verdier forbundet med spiritualitet, positiv tankegang, bevisst handling, og esoterisk kunnskap. Skolens mål er å gjenoppvekke den guddommelige gnist som finnes i alle mennesker.
Innenfor damanhuriansk filosofi forstås spiritualitet som "det å gi betydning til ting" og gjenkjenne en speiling av universet i hver enkelt skapning og hver enkelt hendelse. Ingenting er tilfeldig; alt er en del av en større balanse og kan tjene som verdifulle muligheter for å gjenoppvekke vår bevissthet. I dagliglivet er der vi søker denne dypere åndelige forståelsen, hvor vi prøver ut våre verdier. I Damanhur sier vi at “Meditasjon handler om 24 timer i døgnet." Vi er alltid involvert i en åndelig opplevelse, ikke bare når vi feirer ritualer som solverv og jevndøgn, men også når vi er opptatt med arbeid, med hverandre, med omgivelsene våre.
De åndelige veiene er retninger innen Meditasjonsskolen hvor vi utforsker særlige områder, så som kunst, ritualitet, helse, utdanning og arbeid. Hver enkelt damanhurianer velger den Veien som finner størst gjenkjalng i hans eller hennes egen natur. Dette gjøres utifra ideen om at det å forbinde seg med og uttrykke potensialet vårt er en viktig del av den åndelige veien.

Sosialt liv

Damanhurs sosiale og politiske struktur

Den sosiale pilaren handler om Damanhurs innbyggerskap og fellesskap. Fra stiftelsen av det første kollektivet til den nåværende Føderasjonen har den sosiale strukturen og det politiske systemet endret seg mange ganger, i henhold til samfunnets skiftende behov. For eksempel har beslutningsmodellen utviklet seg til et system basert på valgte institusjoner, med direkte deltakelse fra alle innbyggerne. Reguleringsendringer sanksjoneres i samsvar med Grunnloven, som er blitt oppdatert flere ganger fram til 2007-versjonen, som er den utgaven som gjelder i dag.
Damanhur tilbyr flere typer innbyggerskap, avhengig av det nivået den enkelte ønsker å involvere seg på, fra å leve i samfunnet på heltid til å bo i et annet land, men likevel være forbundet med Føderasjonens prosjekt. Innbyggere som velger å være bofaste, bebor store hus i kollektiver kalt "nucleo'er," bestående av 15-25 mennesker. På ett bosted kan det være par, par med barn, enslige, unge og eldre. Alle har sitt private rom og deler fellesarealer som kjøkken og stue med de andre.
Den enkelte innbyggeren i Damanhur velger hvor og med hvem de ønsker å leve, alt etter preferanser og behov. Det å bo sammen gir mange stunder med glede og felles opplevelser. Humor, evnen til å kommunisere på et dypt nivå og til å leke sammen er grunnleggende ingredienser for fellesskapslivet. Barn bor sammen med foreldrene sine, men alle innbyggerne føler ansvar for at de skal ha det bra og bidrar med både omsorg og økonomisk støtte. I Damanhur består ett av nucleo-kollektivene av en gruppe tenåringer som har valgt å bo sammen. Derigjennom har de vokst og modnet, ettersom de organiserer og vedlikeholder dette fellesskapshuset helt på egen hånd.
Rommene til de eldre som bor i nucleo-kollektivene er tilpasset den enkeltes spesielle behov. Det å ta vare på samfunnets gamle er en viktig del av Damanhurs sosiale system. Dette sikrer ikke bare optimale fysiske boforhold, men verdsetter også erfaringene og visdommen fra et langt, levd liv.

The Game of Life

Transformasjon, kreativitet, humor ... lev med glede!

The Game of Life ivaretar verdien av endring, kreativitet og humoristisk sans -- som hver for seg er en integrert del av både det private og det offentlige livet i Damanhur.
The Game of Life ble grunnlagt i 1983 som en pådriver for omfattende endringer i hele Damanhur. I fellesskapets første år fokuserte innbyggerne i Damanhur først og fremst på den kollektive fordelingen av arealer og ressurser. Med The Game of Life ble det lagt et grunnlag for et velfungerende samfunn preget av fleksibilitet og evnen til å ta opp i seg nye tanker og ideer, slik at Damanhur kunne fortsette å utvikle seg og integrere nye innbyggere. Dette var verdiene som ble forvaltet av The Game of Life.
Endringene som ble iverksatt av The Game of Life berørte alle områder av livet i Damanhur -- fra forholdene i samfunnet til de mellommenneskelige. Alle Damanhurianere gikk inn for å arbeide med den omfattende forvandlingen av Damanhur, så vel som med sin egen indre forandring, med humoristisk sans, med letthet i hjertet og åpenhet mot det nye.
Viaggio (reise) er ett av aspektene ved The Game of Life. Den foregår over et kortere eller lengre tidsrom, ved at noen innbyggere reiser sammen i en bobil og følger en rute de bestemmer selv. En Viaggio er en mulighet for gjensidig oppdagelse og utveksling av erfaringer. Det kan bety å gå til fots innover i skogen ovenfor Menneskehetens Templer og slå leir der, eller å reise sammen til viktige steder med tilknytning til studier og forskning som har pågått over lengre tid.

Tecnarcato

Rom for personlig vekst og utfoldelse av talenter

Forening mellom alle menneskene og deltakelse i samfunnets offentlige liv på et ideelt såvel som praktisk nivå er viktig i Damanhur, men individet er likevel fundamentalt, som det grunnleggende elementet i hver av kollektiv gruppe.
Hver og en av oss gjør, med vårt unike særpreg, de andres liv rikere og mer fargesterkt - og vice versa.
Hver enkelt av oss skaper sitt eget liv og er ansvarlig for seg selv. Som dommer over egen vekst kan vi utvikle vår egen personlige strategi for å gjøre endringer i oss selv, etter som vi finner det nødvendig. Tecnarcato er en samling teknikker og verktøy som støtter opp om og oppmuntrer til individuell fornyelse med strategiske virkemidler. Hver person "designer" sin eget personlige transformasjon, og hver tredje måned lager de et program for praktiske mål og etiske verdier. Siden vi bor i et fellesskap mottar vi selvsagt både råd og betraktninger fra de andre (som alle vet, er folk alltid rause med gode råd), men det er vi selv som bedømmer i hvilken grad vi bør ta hensyn til dem.
For ikke å være helt alene i prosessen med å stille oss selv spørsmål og besvare dem, velger alle en person de kan føre dialog med, et "speil" som vi kan se vår egen refleksjon tydeligere i. Målet er å få tilbakemeldinger som kan fungere som grunnlag for egenvurdering og økt bevissthet om seg selv. Et viktig verktøy i denne prosessen er "individuelle lover". Dette er personlige regler som vi selv setter opp, om enn med en godkjennelse fra våre selvvalgte "speil". Med den andres hjelp retter vi oppmerksomheten mot vår egen karakter, så den ikke skal være til hinder for vår egen utvikling, men snarere en positiv stimulans til å nå våre personlige mål.
Falco Tarassaco ga en definisjon av Damanhur som kan synes som et paradoks, i alle fall på overflaten: "Vi er et fellesskap av individualister." Tecnarcato er en av de mest effektive metodene for en harmonisk forening mellom felleskap og individ.

Vil du motta nyhetsbrevet vårt?
Hvis du - som oss - drømmer om å skape en ny verden der alle mennesker kan trives og stå i tjeneste for et høyere gode, er vi sikre på at du vil ha glede av å lese det!

Hold kontakten via nyhetsbrevet vårt!

* obligatorisk

Jeg er interessert i:

Ved å abonnere, erklærer jeg at jeg har lest informasjonen om behandling av data.

no, thanks