Leve i fellesskap

En føderasjon av åndelige øko-kollektiv som er åpen mot verden

De Vise

Utpekt av Falco til å opprettholde kontinuitet og sammenheng

De Vise er seks personer, inndelt i to grupper på tre. Deres ansvar er å ivareta kontinuiteten i fellesskapet og Damanhurs generelle idegrunnlag. Like før han gikk bort i 2013, valgte Falco ut seks damanhurianere og betrodde dem dette ansvaret, som han selv bar helt fram til de siste dagene han var fysisk tilstede.
De Vise representerer sammenhengen mellom Damanhur og dets formål og lære. Etter behov konsulterer de Kongeguidene i saker som angår Damanhurs generelle retning og administrasjon, og de snakker også direkte med innbyggerne om spesifikke situasjoner.

Vil du motta nyhetsbrevet vårt?
Hvis du - som oss - drømmer om å skape en ny verden der alle mennesker kan trives og stå i tjeneste for et høyere gode, er vi sikre på at du vil ha glede av å lese det!

Hold kontakten via nyhetsbrevet vårt!

* obligatorisk

Jeg er interessert i:

Ved å abonnere, erklærer jeg at jeg har lest informasjonen om behandling av data.

no, thanks