Leve i fellesskap

En føderasjon av åndelige øko-kollektiv som er åpen mot verden

Esoterisk kunnskap

Esoteriske studier og myter som nøkler til tolkning av livet

Falco Tarassacos lære blir uttrykt på mange forskjellige måter som berører ulike aspekter ved livets mening. Esoterisk kunnskap er ett aspekt som i sterk grad kjennetegnet Damanhurs tidlige historie, og som fortsatt er høyst tilstedeværende den dag i dag.
Falco flyttet i praksis fokuset fra hemmelighold og okkultisme - som er typisk for tradisjonell esoterisme - over på evnen til å gjenkjenne betydningen av mytologier som gir livene våre en positiv, hensiktsmessig retning.
Damanhurs meditasjonsskole er definert som en "esoterisk skole" fordi den opprettholder en viss grad av konfidensialitet som en del av disiplinen. Med andre ord er skolens filosofi at enhver erfaring bør oppleves direkte, og ikke gjennom ord, for å unngå at den banaliseres.
I Meditasjonsskolen er symbolene fra klassisk esoterisme - ritualitet, guddommer, Gralen - harmonisk integrert innenfor en åndelig vei som oppmuntrer alle til å ta mer ansvar for seg selv og sin personlige kraft.

Husk ...
Uansett hvilke drømmer og utfordringer vi måtte ha, har vi alle en guddommelig gnist å gjenoppvekke.
Vi håper virkelig at denne forbindelsen kan hjelpe deg med det.

Hold kontakten via nyhetsbrevet vårt!

* obligatorisk

Jeg er interessert i:

Ved å abonnere, erklærer jeg at jeg har lest informasjonen om behandling av data.