Leve i fellesskap

En føderasjon av åndelige øko-kollektiv som er åpen mot verden

Filosofi

For å endre oss selv trenger vi hjelp av de andre

Ifølge Damanhurs filosofi blir du bevisst at du trenger de andre og omgivelsene rundt deg når du virkelig ønsker å endre deg selv. Valget om å leve i bofellesskap er begrunnet i ønsket om å vokse spirituelt, noe som finner sted når ens egne skarpe kanter og vaner blir slipt ned gjennom forholdet til andre. Derfor baserer Damanhur seg på et kontinuerlig samkvem med andre mennesker: gjennom fellesskapet, de kollektive veiene innen Meditasjonsskolen og erfaringer i mange type grupper med ulike målsetninger. Alt dette gir næring til livet i Føderasjonen.
I læren etter Damanhurs grunnlegger Falco Tarassaco er samfunnet, studie- og research-grupper ikke bare nyttige for å oppnå praktiske mål, men også den beste måten å overkomme våre svakheter og utvikle våre dypere talenter, på veien mot gjenoppvekkingen av den guddommelige gnist i hver og en av oss.
Gjennom 40 års samliv har damanhurianerne realisert en svært praktisk drøm: et åndelig øko-samfunn med 600 fastboende, med relasjoner inspirert av solidaritet, ansvarsfølelse, lek, humor og kreativitet.
Andre grunnleggende elementer i Damanhurs sosiale filosofi er kontinuerlig praktisk handling, gjensidig tillit og en tjenende holdning i alle roller vi inntar.
Samfunn betyr "forening mellom individer", noe som innebærer verdsettelse av individuelle personligheter i tanke og felles handling. Det mest verdifulle i Damanhur er folket, for bare gjennom mangfoldet av individer får vi en så rik, fargesterk, variert og kompleks verden.

Husk ...
Uansett hvilke drømmer og utfordringer vi måtte ha, har vi alle en guddommelig gnist å gjenoppvekke.
Vi håper virkelig at denne forbindelsen kan hjelpe deg med det.

Hold kontakten via nyhetsbrevet vårt!

* obligatorisk

Jeg er interessert i:

Ved å abonnere, erklærer jeg at jeg har lest informasjonen om behandling av data.