Leve i fellesskap

En føderasjon av åndelige øko-kollektiv som er åpen mot verden

Metode

En klar struktur med ansvarsroller

Damanhur har alltid hatt en veldefinert organisasjons-struktur beskrevet i en grunnlov, eller en samling nedskrevne filosofiske prinsipper. Dette valget ble begrunnet med troen på at en oppnåelse av indre frihet for så mange mennesker, og særlig når de kommer fra ulike kulturer, krever et grunnlag av delte verdier og handlemåter som er svært tydelige og lette å gjenkjenne. Grunnloven er et grunnleggende dokument for hele Føderasjonen, mens hvert kollektiv har sine egen «Dagbok med Bestemmelser» som føres over historien, valg og beslutninger. The Konge-guidene er overhoder for den føderale strukturen. De velges periodisk og har klart definerte ansvarsområder i administrasjonen og koordineringen av kollektivenes utvikling. De kommuniserer om sine aktiviteter med alle innbyggerne på ukentlige møter. En slik kontinuerlig utveksling av informasjon mellom de som innehar ansvarsroller, gir alle innbyggerne mulighet til å delta i samfunnets offentlige anliggender. Det er mange ansvarsområder knyttet til Føderasjonen, De fire pilarene og kollektivene, og nesten alle innbyggerne har roller å utføre, enten det er større eller mindre ansvar. Beslutninger fattes ved enkelt flertall og favoriserer dermed det å uttrykke sin mening gjennom å stemme, på den måten at alle godkjenner vedtakene gjennom selv å delta. I Damanhur er alt gjenstand for kontinuerlig vurdering, fra Grunnloven til det politiske systemet, for alt som er levende er i kontinuerlig endring og genererer nytt liv. Forandring er ikke noe å frykte, og en ideell sosial struktur bør forholde seg aktivt til hvorvidt den selv er iferd med å foreldes.

Vil du motta nyhetsbrevet vårt?
Hvis du - som oss - drømmer om å skape en ny verden der alle mennesker kan trives og stå i tjeneste for et høyere gode, er vi sikre på at du vil ha glede av å lese det!

Hold kontakten via nyhetsbrevet vårt!

* obligatorisk

Jeg er interessert i:

Ved å abonnere, erklærer jeg at jeg har lest informasjonen om behandling av data.

no, thanks