Live Community

En føderasjon av åndelige øko-kollektiv som er åpen mot verden

Økonomi og arbeid
Det økonomiske systemet

Store, kollektive eiendommer som alle innbyggerne eier

I løpet av de 40 årene som har gått siden fellesskapet ble grunnlagt er Damanhurs økonomiske struktur blitt endret mange ganger. I de 10 første årene valgte alle innbyggerne å dele de personlige inntektene ved å sette dem inn i et felles fond som ble brukt til oppkjøp av land og hus. Dette fondet gjorde det mulig å danne grunnlaget for utviklingen av fellesskapet og å begynne arbeidet med Menneskehetens templer.
Etter denne første avgjørende fasen valgte innbyggerne å gå tilbake til å bestemme selv over egne økonomiske ressurser. På den måten blir den enkelte stimulert til å uttrykke sitt individuelle potensiale, og støttes i dette gjennom tilgjengeligheten på egne økonomiske ressurser.
I dag er Damanhur en stor kollektiv eiendom, og alle innbyggerne deltar i styringen av den. Hvert kollektiv blir administrert som en familie, hvor de som arbeider, hjelper til med å dekke kostnadene for de som har det trangt. I henhold til den enkeltes muligheter, deltar alle ved å støtte Føderasjonens prosjekter, så som Damanhurs skole og Menneskehetens templer.
Damanhurianerne har laget en bo-organisasjon kalt Atalji med tanke på det kollektive eierskapet av alle Føderasjonens eiendommer og formue. Organisasjonen står som eier av fellesskapets tomter og bygninger. Den økonomiske arven har vokst over tid etter som Atalji har investert i ervervelse av nytt land og renovering av gamle hus. Alle innbyggerne er aksjonærer i organisasjonen og kan ta ut sin del hvis de skulle bestemme seg for å avslutte innbyggerskapet, eller hvis det skulle oppstå uforutsette behov.
I tillegg til Atalji, finnes det et kooperativ som kalles Punto Verde som eier utstyr og jord som blir brukt til fellesskapets jordbruksdrift og dyrehold.

Myntenheten Credito

En komplementær valuta som parallell til Euro

Credito utgjør Damanhurs komplementære valutasystem. Fellesskapets hensikt med å skape denne myntenheten var å utvikle en ny form for økonomi basert på etiske verdier som samarbeid og solidaritet. Credito innebærer en tilbakevending til bruken av penger i sin opprinnelige betydning: som et middel til å forenkle utveksling basert på en avtale mellom de involverte. Ordet ”credito” (kreditt) er en påminnelse om at penger er et verktøy som sikrer tillit. Dette valutasystemet hever begrepet penger til en edlere status. Det er ikke tenkt som et mål i og for seg selv, men snarere som et funksjonelt verktøy for utveksling mellom mennesker som deler idealer og verdier.
I tekniske termer er credito en hensiktsmessig regnskapsenhet som er aktiv i et forutbestemt og definert kretsløp. Idag har credito den samme verdien som euro. I overensstemmelse med italiensk lov og administrative forpliktelser, vil kjøp fra alle økonomiske foretak i Damanhur, sørge for og anerkjenne sirkulasjonen av Credito som et system for intern utveksling. Ved ankomst i Damanhur er det mulig for gjester og venner å veksle euro til denne myntenheten på Welcome Office eller i særlige vekslingsautomater plassert rundt om på de sentrale områdene. Overskytende Credito kan når som helst veksles tilbake til euro.
Sølvmynten verdt 50 Credito, tilsvarende 50 Euro, fikk Bulino d’Oro 2006-prisen tildelt av Red Exhibitions Italy og Graph Creative Magazine for kvaliteten på design og konstruksjon av mynten.

Forretningene

En rekke firmaer på ulike profesjonelle områder

Damanhurianere har dannet mange forretninger på områdene for kunst og håndverk, design, bygg, fornybar energi, ernæring, forlag og mye mer. Fellesnevner for alle aktivitetene i Damanhur er forestillingen om arbeid som et middel til spirituell foredling. Arbeid blir oppfattet som en måte du kan gi av deg selv til de andre på, en måte å uttrykke den kreative dimensjonen og mulighet til å velge materialer og prosesser med miljømessig “low impact”.
Mange firmaer har lokaler i Damanhur Crea-senteret, som er blitt renovert etter en gammel Olivetti-fabrikk i Vidracco, Italia. Adriano Olivetti har gitt navn til konferansesenteret i Damanhur Crea, noe som understreker de trekkene vi deler med hans lysende gründervisjon. Damanhurs forretninger er ikke kun for mennesker innenfor fellesskapet. De betjener også den allmenne befolkningen, som setter pris på å finne så mye vitalitet, kvalitet og variasjon over foretakene i en liten, grønn landsby i Valchiusella-området. Tilstedeværelsen av så mange forretninger er avgjørende for at menneskene i nærområdet opplever god livskvalitet. Takket være disse aktivitetene drar den lokale befolkningen fordel av mange tjenester: fra den medisinske klinikken til den økologisk matbutikken og restauranten, fra kunst- og håndverks-atelierene til frisørsalongen. De ansatte på Damanhur Crea er hovedsaklig innbyggere av Damanhur, og det finnes også mange former for samarbeid med lokale firmaer, spesialister og håndverkere. Mange av Damanhurs innbyggere arbeider i eget firma, mens andre arbeider for bedrifter, skoler, fabrikker, sykehus eller et av mange andre foretak i området.

Vil du motta nyhetsbrevet vårt?
Hvis du - som oss - drømmer om å skape en ny verden der alle mennesker kan trives og stå i tjeneste for et høyere gode, er vi sikre på at du vil ha glede av å lese det!

Hold kontakten via nyhetsbrevet vårt!

* obligatorisk

Jeg er interessert i:

Ved å abonnere, erklærer jeg at jeg har lest informasjonen om behandling av data.

no, thanks