Live Community

En føderasjon av åndelige øko-kollektiv som er åpen mot verden

Skolegang og barn
Fødsel

Forberede kropp og ånd for å ønske et nytt liv velkommen

I Damanhur innebærer forberedelsen av et barns fødsel en forberedelse av kropp og ånd på å ønske en ny sjel velkommen. Å ta imot en nyfødt til verden er et hellig anliggende som krever planlegging både av foreldrene og av fellesskapet. Av den grunn er det å bli foreldre et bevisst valg for damanhurianerne, og når de tar dette valget, deler de avgjørelsen med andre. Mottagelsen av en baby bør skje under de beste forhold, der mange ting er blitt tatt hensyn til - fra den fysiske plassen som blir satt av til barna, til foreldrenes valg av faddere, som skal være til åndelig, følelsesmessig og praktisk støtte for foreldre og den nyfødte. Det er betydningen av det damanhurianske begrepet "programmert fødsel".
Barnets ankomst blir alltid feiret av alle som er berørt av den, enten fødselen er planlagt eller ikke. Graviditet blir sett som en naturlig hendelse, som gir kvinnen en ekstraordinær erfaring. Fra og med unnfangelsesøyeblikket er det voksende fosteret følsomt for alt det erfarer. For å berike følelsene til moren og de første erfaringene til babyen i livmoren, bruker vi kunsten i Menneskehetens templer og kontakt med planteverdenen gjennom å gå stier i Den hellige skogen. I tillegg praktiserer alle gravide kvinner yoga, stretching, sang og dans.
Faren deltar også i denne forberedelsen hvis han ønsker det.
Generelt, når de fysiske forholdene tillater det, blir hjemmefødsel foretrukket. For en kvinne som er tilstrekkelig forberedt, er fødselen kulminasjonen av en transformasjonsprosess, og den bør erfares i en intim setting. For barnet er det å bli født inn i et inkluderende miljø den beste måten å komme til verden på. Etter fødselen blir det holdt en velkomstseremoni. Dette er en feiring med musikk og dans for å gi det nyfødte barnet en varm velkomst.

Den damanhurianske skolen

Barnet står i sentrum for skolen som utviklingsvei

Ingen sivilisasjon, identitet eller kultur kan eksistere uten en form for utdanning. Det damanhurianske synet på skolen plasserer barnet i sentrum for den pedagogiske prosessen. Den damanhurianske skolen ble grunnlagt i 1985 av en gruppe foreldre som ønsket å styre opplæringen av barna sine selv. Organisasjonen Damanhur utdanning laget skolen slik at læreplanen er i tråd med det italienske utdanningsdepartementets retningslinjer. Dette statlige utdanningsinstituttet tilbyr elevene prøver og årlige avsluttende eksamener.
Barna står sentralt i Damanhurs pedagogiske visjon. I tillegg til et standard italiensk pensum byr den på en rekke aktiviteter som gir plass til selvutfoldelse, fra kontakt med naturen til praktisk eksperimentering på mange felt, for eksempel, i kunst og økologi.
Barna arbeider ofte sammen i klasser der ulike aldersgrupper er representert. Dette øker ferdigheter og gir gjensidig støtte. Hver gruppe har en pedagog som referanseperson som samarbeider med alle de andre lærerne.
Elevene reiser sammen med lærerne så ofte som mulig, til mange historiske steder i Italia og ellers i verden, for å tilegne seg praktisk erfaring med det de lærer i skolen. Slik får de en direkte opplevelse av det som ellers ville forblitt virtuelt. På denne måten får de kunnskap om verden og erfaring med å være selvstendige.
Skolen er aktivt engasjert i kampanjer for økt miljøbevissthet og internasjonal solidaritet. For eksempel ga elevene støtte til byggingen av en skole på Mancarroncito, en øy i Nicaragua. De har også vært i kontakt med mange Greenpeace-aktivister, og de besøkte skipet Rainbow Warrior mens det lå ved kai i Genova.

Ungdommenes nucleo

Et eget kollektiv for de unge

I 2007 startet noen av Damanhurs ungdommer opp Milte-nucleo'en, også kalt Casa Ragazzi ("Ungdomhuset"). Denne gruppen, som består av ungdommer mellom 15 og 23, påtok seg eksperimentet med å leve sammen uten voksne, for å utvikle sin evne til ansvar og autonomi. Ved å gjøre dette, lærte de om gjensidig støtte ob personlig ansvar. Med nyvunnen uavhengighet fra foreldrene, organiserte de alle hverdagens gjøremål: innkjøp, matlaging, rengjøring, budsjett osv.
Casa Ragazzi-kollektivet eksisterer fortsatt og er en solid suksess. Huset ligger i Damjl, Damanhurs hovedområde, nære flere andre kollektiv. Med foreldrenes samtykke for de under 18, er det mulig for ungdommer å bo på Casa Ragazzi fra og med andre året på videregående (tilsv. 10. klasse etter den norske modellen). Damanhurs ungdommer går på Damanhurs egen skole til og med det som i Italia kalles Scuola Media ("middelskolen"), og som tilsvarer 6.-8. klasse i Norge. Etter det begynner de vanligvis på en offentlig Liceo, eller videregående. Av flere grunner, som blant annet større antall elever i klassen og overgang til en annen pedagogisk modell, betyr dette en stor endring for dem. For å gjøre overgangen lettere, med færrest mulig endringer om gangen, kan de flytte inn i Casa Ragazzi etter at de har avsluttet første året på videregående. Selvsagt kan de også fortsette å bo sammen med foreldrene, dersom de heller ønsker det.
Husregel nr. 1 i Casa Ragazzi er at i tillegg til å delta i alle gjøremål og oppgaver, må alle holde en god akademisk standard på skolen. De som blir liggende etter i skolearbeidet, flytter tilbake til det nucleo-fellesskapet hvor foreldrene bor; det skal imidlertid sies at ungdommenes generøse måte å hjelpe og støtte hverandre på, gjør dette til en svært sjelden hendelse.

 

 

Vil du motta nyhetsbrevet vårt?
Hvis du - som oss - drømmer om å skape en ny verden der alle mennesker kan trives og stå i tjeneste for et høyere gode, er vi sikre på at du vil ha glede av å lese det!

Hold kontakten via nyhetsbrevet vårt!

* obligatorisk

Jeg er interessert i:

Ved å abonnere, erklærer jeg at jeg har lest informasjonen om behandling av data.

no, thanks