Live Community

En føderasjon av åndelige øko-kollektiv som er åpen mot verden

Sosial organisering
Livskvalitet

Å søke velvære for samtlige innbyggere

I løpet av Damanhurs 40 år lange historie, har innbyggernes livskvalitet økt dramatisk. I dag har samfunnet flere hundre hektar med jord, hvor det drives økologisk jordbruk, mange flotte, øko-vennlige hus og flere fasiliteter som kan huse innbyggere og gjester, produktive bedrifter, fornybar energi i alle kollektivene, Damanhurs skole for barn i alderen 0 til 14 år, et senter for integrert medisin – og mye annet som gjør livet rikt og variert.
Solidaritet, deling og damanhurianernes sterke arbeidsmoral er verdier som har gjort sitt til at den felles overfloden har vokst, til fordel for alle. Det å hjelpe de som har det vanskelig er en av Damanhurs kjerneverdier, såvel som å støtte de eldre, barn og gravide. Alle innbyggerne er sikret omsorg av høy kvalitet, uansett hvilken aktivitet han eller hun har ansvar for, eller hvilken statlig støtte de får. Hele samfunnet bidrar til barnas studier og reiser, for utdanning er høyt verdsatt av alle.
Helsesystemet byr på mange muligheter og tillater alle å selv velge hvordan de vil hjelpes. I tillegg til tradisjonell damanhuriansk behandling – pranaterapi, naturmedisin, for bare å nevne etpar – finnes det en klinikk hvor flere leger arbeider (de fleste er innbyggere i Damanhur), som tilbyr ulike typer spesialisert behandling til både damanhurianere og pasienter fra omegnen.
Vi tror at et stabilt og godt organisert fellesskap utgjør et betydelig bidrag til det sosiale velværet i hele området. Det bidrar til å heve livskvaliteten for alle, både for de som er en del av fellesskapet og de som bor utenfor.

Valgte organer

Mange valgte roller for et kollektivt styre av fellesskapet

Damanhurianerne er antagelig de innbyggerne av Europa som stemmer oftest! I tillegg til italienske og europeiske valg, holder damanhurianerne også sine egne avstemninger.
Hver sjette måned avholder innbyggerne valg på konge-guider - det høyeste embedet innenfor den sosiale sektoren. Konge-guidene er ansvarlige for koordineringen av aktivitetene og utviklingen for hele Føderasjonen. Hvert år blir også Justiskollegiet (Collegio di Giustizia) valgt. Dette er den nestviktigste rollen. Deres oppgave er å sikre at prinsippene i Grunnloven blir respektert, at tvister mellom innbyggerne blir løst og at arbeidet i ulike roller og institusjoner blir verifisert.
I alle nucleo-kollektivene blir det holdt valg en gang i året på nucleo-leder eller regent. Dette er den personen som koordinerer livet i kollektivet med tanke på sosiale relasjoner, organisering og iverksettelsen av ulike kollektive prosjekter. I tillegg, gitt Damanhurs geografiske utbredelse, blir det også i hvert avgrensede område hvor flere nucleo-kollektiver arbeider sammen og inngår i en såkalt region, årlig valgt en kaptein av medlemmene i de ulike kollektivene der.
Lederne av tre av pilarene - Meditasjonsskolen, Game of Life og Tecnarcalato - blir utnevnt av De vise, tre personer som ble gitt denne tittelen av Falco Tarassaco før han gikk bort. De vises rolle er å fortsette det Falco gjorde mens han levde: passe på den generelle retningen for Damanhur, og fortsette å nære den drømmen som alltid har inspirert oss.

Grunnlov

Et stadig revurdert verdi-kart

Damanhurs grunnlov ble skrevet for å bli utviklet over tid, i tråd med en presis filosofisk visjon: å skape et samfunn som kan opprettholde seg selv med stadig økende individuell bevissthet, og stadig mindre behov for lover og regler. Det første utkastet til grunnloven ble skrevet i 1981, og inneholdt mer enn 130 paragrafer. Etter mange endringer, er den nåværende versjonen på bare 15 paragrafer som beskriver de fundamentale prinsippene hvorpå «Føderasjonen av kollektiver» er grunnlagt. Blant disse prinsippene er dette de viktigste; vi skal tenke positivt om andre, stå i kontinuerlig indre transformasjon, vise solidaritet og respekt for alle innbyggere, alltid gi de andre en ny sjanse, samt ta vare på miljøet og alle former for liv. Grunnloven forbyr røyking, bruk av narkotiske stoffer og enhver form for overdreven oppførsel som kan skade oss selv og andre. Damanhurianere overholder disse retningslinjene som et bevisst valg av livsstil, og alle gjester som besøker Damanhur blir bedt om å respektere reglene mens de er her.
Klikk her for å lese Damanhurs grunnlov.

Vil du motta nyhetsbrevet vårt?
Hvis du - som oss - drømmer om å skape en ny verden der alle mennesker kan trives og stå i tjeneste for et høyere gode, er vi sikre på at du vil ha glede av å lese det!

Hold kontakten via nyhetsbrevet vårt!

* obligatorisk

Jeg er interessert i:

Ved å abonnere, erklærer jeg at jeg har lest informasjonen om behandling av data.

no, thanks