Leve i fellesskap

En føderasjon av åndelige øko-kollektiv som er åpen mot verden

Ukentlige møter

Møter for å diskutere, lære og tenke høyt sammen

Livet i et fellesskap består pr. definisjon av mange former for synspunkter, utveksling og samhandling. I Damanhur har alle nucleo-kollektiver, regioner og meditasjonsgrupper (åndelige veier og research-grupper) jevnlige, ukentlige eller månedlige møter, hvor man deler personlige erfaringer og følger utviklingen av felles prosjekter. To ukentlige møter omfatter hele Damanhur:
1) Hver onsdag kveld er møtet reservert for Damanhurs innbyggere under ledelse av Kongeguidene. På disse møtene tar man opp ulike praktiske, sosiale og økonomiske emner, slik at Kongeguidene og andre ledere får anledning til å diskutere, utveksle synspunkter og komme fram til løsninger på saker som angår hele fellesskapet.
2) På torsdagskveldene er møtene tilegnet åndelige temaer og utforskning av emner som har å gjøre med læren etter Damanhurs grunnlegger Falco Tarassaco, og damanhurianernes erfaringer. Disse møtene er åpne for alle og legges ut direkte på nettet. Falco ledet selv torsdagsmøtene inntil han gikk bort, for å ha et fast møtepunkt hvor han kunne dele alle aspekter av sin spirituelle lære. Torsdagsmøtene blir for tiden ledet av hans studenter i Teoretiker-gruppen, en gruppe damanhurianske akademikere viet studier og utlegninger av Falcos lære.

Husk ...
Uansett hvilke drømmer og utfordringer vi måtte ha, har vi alle en guddommelig gnist å gjenoppvekke.
Vi håper virkelig at denne forbindelsen kan hjelpe deg med det.

Hold kontakten via nyhetsbrevet vårt!

* obligatorisk

Jeg er interessert i:

Ved å abonnere, erklærer jeg at jeg har lest informasjonen om behandling av data.