Personvern

Om behandling av personopplysninger

Data som publiseres på denne nettsiden forvaltes av selskapet Devodama SRL, heretter også kalt Dataforvaltende innehaver. Personlige data relatert til alle som samarbeider med Devodama SRL eller med andre angitte parter, kan fritt brukes av dem som er interessert i de prosjekter, tiltak, produkter, tjenester og aktiviteter med organisasjoner og selskaper som presenteres gjennom nettstedet, av de som ber om informasjon, de som ønsker å ta kontakt med oss og sende oss sine personlige opplysninger, sentrale eller lokale forvaltningsorganer, politistyrker, organisasjoner eller personer som utfører lovlige aktiviteter for verifisering og kontroll, fagfolk og andre leverandører.
Nedenfor ligger den viktigste informasjonen om rettslig forordning av 30 juni, 2003 Nr. 196 - "Forskrift om beskyttelse av personopplysninger."

Informasjon om navigasjon på nettstedet

Generell informasjon

Dette nettstedet eies og drives av Devodama S.r.l., Dataforvaltende innehaver, og presenterer prosjekter, tiltak, produkter, tjenester og aktiviteter for et antall organisasjoner, foreninger og bedrifter.
Devodama S.r.l. sørger for sikkerhet, personvern og beskyttelse av personopplysninger som den besitter, på ethvert stadium av behandlingen av disse.
De personlige data som samles inn blir brukt i samsvar med rettslig forordning nr. 196/2003.
Nettstedet bruker en database med data fra brukere som registrerer seg eller ber om abonnement på nyhetsbrev.

Innhenting av data

For å bedre styringen av nettstedet, og for statistiske formål, blir enkelte opplysninger innhentet anonymt. Gjennom spesifikke programmer, produserer datasystemet som støtter nettstedet generelle statistikker med akkumulerte data som er gjort anonymt tilgjengelig for Dataforvalteren Devodama S.r.l. . Denne statistikken brukes til å bestemme hvilken informasjon som er av større eller mindre interesse, i den hensikt å overvåke systemytelsen og for å identifisere eventuelle problemområder. Videre av sikkerhetshensyn og for å sikre full tilgjengelighet til tjenesten for alle brukere, benyttes det programmer som overvåker trafikken på webområdet i den hensikt å identifisere uautoriserte forsøk på å sette inn eller endre informasjon eller andre forsøk på innbrudd eller skade.
Nettstedet bruker en database som inneholder data fra registrerte brukere og data som oppgis på forespørsel, samt kreditnotaer og andre data som stammer fra transaksjoner med brukerne selv.

Typer av informasjonskapsler

Informasjonskapsler er små informasjonsfiler som legges igjen i brukernes nettleser ved besøk på en nettside eller bruk av et sosialt nettverk via en datamaskin, smarttelefon eller nettbrett.
Hver informasjonskapsel inneholder ulike data, for eksempel: navnet på serveren den stammer fra, en numerisk identifikasjonskode etc.
Informasjonskapsler kan bli værende i systemet så lenge nettleseren er åpen (dvs. til du lukker nettleseren du bruker) eller i en lengre periode, og de kan inneholde en unik identitetskode.

Tekniske informasjonskapsler
Noen informasjonskapsler benyttes til autentisering av datamaskiner, trafikkmåling og lagring av spesifikk informasjon om brukerne av nettstedet.
Disse såkalte tekniske informasjonskapslene er ofte nyttige, fordi de kan gjøre det raskere å navigere og bruke nettet. For eksempel kan de forenkle visse prosedyrer når du handler på nettet, når du logger inn på et område med begrenset adgang, eller når en nettside automatisk husker hvilket språk du vanligvis bruker.
En spesiell type informasjonskapsler kalles 'analytics' og brukes av nettsideadministratorer for å samle generell informasjon om antall brukere og hvordan de bruker nettstedet, i den hensikt å utarbeide statistikk over tjenesten og bruken av denne.
Profilerende informasjonskapsler
På den annen side kan enkelte informasjonskapsler brukes til å spore og lagre profiler av brukere mens de surfer og studere bevegelser og vaner ved nettbesøk eller forbruksmønstre (hva de kjøper, hve de leser osv.), noen ganger i den hensikt å sende målrettet, adferdsbestemt reklame (s.k. Behavioral Advertising). Disse kalles profilerende informasjonskapsler.
Nettsider kan også inneholde informasjonskapsler fra andre nettsteder, som oppbevares i ulike elementer på vertsstedet, f.eks. annonsebannere, bilder, videoer osv. Disse kalles tredjeparts informasjonskapsler og brukes vanligvis til profilering.

Informasjonskapslene som brukes på dette nettstedet

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å gjøre nettstedets tjenester enklere og mer effektive i bruk for publikum. Brukere av nettstedet vil laste ned svært små mengder informasjon til apparatene sine, det være seg datamaskiner eller mobile enheter, i form av små tekstfiler, dvs. "kapsler", som lagres i nettleserens mapper på datamaskinen.
Informasjonskapslene som brukes www.damanhur.org gjør det mulig å:

 • lagre personlige innstillinger som er blitt lagt inn
 • slippe å skrive inn de samme opplysningene
 • analysere bruk av nettstedets tjeneste og innhold for å optimere leseropplevelsen og tjenesten som tilbys.
www.damanhur.org benytter Google Analytics
De data som genereres av informasjonskapsler på dette nettstedet videresendes til Google Inc. og lagres på serveren der. Google bruker denne informasjonen til å produsere rapporter om aktiviteten på nettstedet, til bruk for eieren eller instanser utnevnt av eieren.
Google vil ikke knytte din IP-adresse til andre data i selskapets besittelse. Slik forblir denne informasjonen anonym. Det er mulig å reservere seg mot oppsamling av brukerdata ved hjelp av innstillingene på nettleseren. (I så tilfelle, vennligst se Google nettsted og eventuelt nettleser-plugin for deaktivering av Google Analytics. Dette valget vil imidlertid kunne hindre deg i å benytte enkelte av nettstedets tjenester. På den annen side, ved å akseptere bruken av informasjonskapsler som beskrevet ovenfor, og ved å fortsette å bruke nettstedet, gir brukeren fritt og betingelsesløst samtykke til bearbeidelse av personlige data ved Devodama S.r.l. og Google Inc. på de måter og i den hensikt som er skissert ovenfor.
Hvis brukeren kommer til nettstedet etter å ha klikket på et annonsebanner på et annet nettsted, bør man være klar over at administratoren av annonsenettverket, som ekstern ansvarlig instans for databehandling, har aktivert de nødvendige informasjonskapsler for registrering av overføringen og summen av de eventuelle kjøp som blir gjort. Ansvaret for administrasjonen av disse informasjonskapslene hviler på annonsenettverket, hvis opplysninger er tilgjengelig på det aktuelle selskapets eget nettsted.

Deaktivering av informasjonskapsler

Ønsker du å deaktivere informasjonskapsler via nettleseren din, kan du følge instruksjonene nedenfor:

Konfidensialitet

Devodama S.r.l. vil ikke utlevere noen data eller personlig identifiserbar informasjon til tredjepart, unntatt hvis det er hensiktsmessig og nødvendig, for de involverte leverandører for å tilby tjenester, eller for forvaltningen av kontraktsmessige forhold og derav følgende administrative forpliktelser.

Rettighetene til de berørte parter

De berørte parter kan til enhver tid utøve sine rettigheter i henhold til artikkel 7 i rettslig forordning av 30. juni 2003 nr. 196. Det vil si at de kan få tilgang til sine personlige opplysninger for å få kjennskap til bruken av den, og for å kansellere, rette, endre, modifisere og/eller integrere informasjon, eller de kan motsette seg håndtering av personopplysninger ved å skrive til "Data Manager "på følgende adresse:

Devodama S.r.l.
via Baldissero, 21
10080 Vidracco (Italy) Devodama S.r.l.

Informasjon til de som fyller ut elektroniske skjema eller registreringsskjema

Dataforvaltende innehaver

Personopplysninger om enkeltpersoner som fyller ut elektroniske skjema eller registreringsskjema behandles av Devodama S.r.l., som Proprietor, for de formål som er oppført nedenfor

Datakilder

Vi håndterer personlig informasjon innsendt av enkeltpersoner ved utfylling av skjemaet på nettsiden vår, eventuelt integrert med andre data fra tidligere kommunikasjon, og i alle fall garantert koherent datahåndtering.

Formål med håndtering av data

Personlige opplysninger for enkeltpersoner håndteres for å prosessere forespørsler om informasjon, deltakelse i kurs, seminarer og besøk i lokalene til de organisasjoner, foreninger og selskaper som tilbyr prosjekter, tiltak, produkter, tjenester og aktiviteter gjennom dette nettstedet. Personopplysninger om enkeltpersoner, inkludert e-post kontakt, vil bli integrert i våre arkiver og (gitt Art. 130, punkt 4 i rettslig forordning nr. 196/2003, også gitt generell bestemmelse av garantisten GU 1 juli 2008 nr 188 / C, formulering 6, punkt a, b, c) brukes for utsending av kommunikasjon av ulik art, blant annet e-post, om generelle eller spesifikke interessefelt som det er gjort henvendelser om. Med hensyn til innleveringer via e-post, er spontan kommunikasjon fra en e-postadresse å betrakte som manifestasjon av samtykke til å motta kommunikasjon.

Håndteringsmetoder

Håndteringen beskrevet ovenfor kan utføres på papir, eller med automatiserte instrumenter og midler, som ligger i Italia eller i utlandet, ved lokalene til dataforvaltende innehaver eller i lokalene til andre personer som er autorisert til å håndtere dataene ved dataforvaltende innehaver.

Bortfall av behandling av sensitive opplysninger

Ingen av personopplysningene i vår besittelse er definert som "sensitive opplysninger" eller "juridiske opplysninger" som nevnt i avsnittene d) og e) i artikkel 4 i ovennevnte resolusjon. Skulle denne typen opplysninger bli overført, vil de bli slettet umiddelbart, i mangel av eksplisitt skriftlig samtykke til håndtering.

Utfyllingens natur

Utfylling av opplysninger er valgfritt; mangelfullt oppgitte opplysninger kan imidlertid være til hinder for ekspederingen av dine forespørsler.

Kommunikasjon og formidling av data

Utfylling av opplysninger er valgfritt; mangelfullt oppgitte opplysninger kan imidlertid være til hinder for ekspederingen av dine forespørsler. Personopplysninger om enkeltpersoner vil ikke bli offentliggjort, dette vil si at det ikke vil bli gitt til uidentifiserte individer i noen tenkelig form, inkludert å gjøre det tilgjengelig eller som enkel konsultasjon. Imidlertid kan dataene bli kommunisert til de ansatte i Devodama S.r.l., og andre interne samarbeidspartnere, til organisasjoner, foreninger og selskaper som presenteres på nettstedet, samt våre konsulenter. Dataene kan også bli utlevert, i den grad det er strengt nødvendig, til personer med det formål knyttet til oppfyllelsen av dine forespørsler, dersom de forsyner oss med varer og / eller utfører tjenester på våre vegne. Endelig kan opplysninger bli meddelt parter med rett til innsyn i henhold til lover, forskrifter og samfunnsnormer.

Personer som utfører håndteringen

Våre medarbeidere, samt interne eller eksterne samarbeidspartnere, basert på roller og stillingsbeskrivelser, er blitt bemyndiget til å behandle personopplysninger om enkeltpersoner, ettersom de er "ansvarlig" for håndteringen. Derfor har de rett til å kjenne og håndtere data som du har gitt, innenfor grensene av sine plikter og i samsvar med indikasjoner gitt av dataforvaltende innehaver.

Håndteringens varighet

Personopplysninger om enkeltpersoner vil bli lagret og håndtert i så lang tid som er nødvendig for å oppfylle de angitte formål. Etter det, vil dataene bare bli lagret i det tidsrom som er etablert av gjeldende bestemmelser.

De berørte partenes rettigheter

De berørte parter kan til enhver tid utøve sine rettigheter i henhold til artikkel 7 i rettslig forordning av 30 juni 2003 nr. 196. Det vil si at de kan få tilgang til sin personlige informasjon for å få innsyn i bruken av denne, og få informasjonen kansellert, rettet, endret, modifisert og integrert, eller de kan motsette seg håndtering av personopplysninger ved å skrive til "Data Manager "på følgende adresse:

Devodama S.r.l.
via Baldissero, 21
10080 Vidracco (Italy) Devodama S.r.l.

Informasjon om e-postmeldinger

Innholdet i e-postmeldinger anses som fortrolig. Derfor er data og informasjon som finnes i dem eller i eventuelle vedlegg reservert eksklusivt for mottakerne.Andre personer enn mottakerne, i henhold til Art. 616 c.p., er ikke er autorisert til å lese, kopiere, endre, eller videresende meldingen til andre. De som mottar vår kommunikasjon ved en feil, bes ikke bruke det og ikke gjøre noen oppmerksom på det, men fjerne den fra innboksen sin og varsle avsender.Avsenders og innholdets autentisitet er ikke garantert, med unntak av digitalt signerte dokumenter.Videre, i henhold til Art. 13 i rettslig forordning no. 196/2003, informerer vi om at våre arkiver omfatter e-postadresser knyttet til enkeltpersoner, bedrifter, foreninger og organisasjoner som det har vært tidligere kommunikasjon med via e-post eller andre kommunikasjonsmidler, eller som frivillig har oppgitt sin e-postadresse i anledning av direkte kontakt. Disse adressene blir brukt av oss med respekt for de berørtes vilje og tilgjengelighet til å motta e-postkommunikasjon fra vår organisasjon. Vær også oppmerksom på at alle elektroniske postkasser med domenet "... @ damanhur.it" er postkasser som refererer til juridiske personer (organisasjoner eller bedrifter) eller foreninger, og blir som sådan brukt til kommunikasjon internt på arbeidsplassen eller i organisasjonen. Følgelig, av årsaker knyttet til forretningsdriften, vil alle meldinger, både utgående og innkommende, kunne leses av andre enn avsender og / eller mottaker. Dersom de berørte partene ønsker at deres e-postadresse fjernes fra våre registre, det vil si å utøve rettighetene etter art. 7 av ovennevnte dekret, inviteres de til å skrive, også per post, til "Data Manager" på følgende adresse:

Devodama S.r.l.
via Baldissero, 21
10080 Vidracco (Italy) Devodama S.r.l.

Art. 7 - Rettigheter til tilgang til personopplysninger og andre rettigheter

 1. Interesserte parter har rett til å få bekreftet eksistensen av personlige data, også om de ennå ikke er registrert, og til å motta kommunikasjon i en forståelig form.
 2. Interesserte parter har rett til å få kjennskap til:
  1. personopplysningenes opprinnelse;
  2. formål og nærmere regler for databehandling;
  3. hvilken logikk som benyttes dersom data blir behandlet ved hjelp av elektroniske instrumenter;
  4. identiteten til innehaver, ledere og representant oppnevnt i henhold til artikkel 5 punkt 2;
  5. personer eller personkategorier som personopplysningene kan videreformidles til, eller som kan komme til å vite om dataene i rollen som representant oppnevnt på statens territorium, eller som ledere eller agenter.
 3. Interesserte parter har rett til å få kjennskap til:
  1. Oppdateringer, korrigeringer eller, når det er interesse for det, integrering av data;
  2. Kansellering, bearbeiding til anonym form eller blokkering av data som er håndtert ulovlig, inkludert data som ikke trenger å oppbevares for de formål de ble samlet inn for eller senere håndtert;
  3. Bevis for at virksomheten under punktene a) og b) er blitt gjort oppmerksom på, inkludert innholdet, overfor de med dem dataene har blitt kommunisert eller spredt til, med mindre dette kravet er umulig eller medfører bruk av midler uforholdsmessig med hensyn til beskyttede rettigheter.
 4. Interesserte parter har rett til å protestere, helt eller delvis:
  1. av legitime grunner, mot the bearbeidelsen av personlige data som angår dem, selv om dette er vesentlig for bredden i datainnhentingen;
  2. mot behandling av personopplysninger i den hensikt å sende ut PR-materiale, direktesalg, markedsundersøkelser eller kommersiell kommunikasjon.
Devodama S.r.l.

Liste over personer som personopplysninger kan bli delt med

Personopplysninger kan bli videreformidlet til følgende personer eller personkategorier:

 • Andre organisasjoner, foreninger, kooperativer og selskaper som presenteres på denne hjemmesiden, og spesielt data vil bli formidlet til:
  • Associazione Tujl,
  • Associazione Mil,
  • Associazione Templi dell'Umanità,
  • Damanhur Welcome & University S.n.c.,
  • Associazione Con Te per il Paese,
  • Associazione Pejda,
  • Atalji s.c. edilizia,
  • Punto Verde s.c. agricola,
 • Politistyrker, finans-politi, dersom disse anmoder om innsyn i opplysningene;
 • Konsulenter og medarbeidere;
 • Italiensk postvesen;
 • Andre leveranører av varer og tjenester;
 • Ministerier og andre sentrale samfunnsadministrative institusjoner;
 • Regioner, provinser, kommuner;
 • Andre sentrale samfunnsadministrative funksjoner
Devodama S.r.l.

Husk ...
Uansett hvilke drømmer og utfordringer vi måtte ha, har vi alle en guddommelig gnist å gjenoppvekke.
Vi håper virkelig at denne forbindelsen kan hjelpe deg med det.

Hold kontakten via nyhetsbrevet vårt!

* obligatorisk

Jeg er interessert i:

Ved å abonnere, erklærer jeg at jeg har lest informasjonen om behandling av data.