Personvern nyhetsbrev

Informasjon for de som ønsker å motta nyhetsbrev

For de som ønsker å motta nyhetsbrev, Devodama SRLinnehaver av data håndtering, krever svært få personlige detaljer. Vi ber om brukerens hjemland og språk for å yte best mulig service. En epostadresse er forespurt for å kunne sende nyhetsbrev. På anmodning kan abonnementet av nyhetsbrevet avsluttes når som helst -Article 7 of Legislative Decree June 30, 2003 #196 - eller også motsette seg bruk av data ved å skrive til "Data Manager" på følgende adresse: Devodama SRL - Via Baldissero 21 -10080 Vidracco (TO) Italy