Create Sustainability

Respekt for livet i hverdagens gjøremål

I Damanhur tror vi at jorden er et levende vesen som må respekteres og beskyttes. I tillegg til å fremelske respekt for naturen, innebærer vår økologiske visjon en bevissthet om hvordan vi som menneskehet er dypt forbundet med alt som omgir oss. Dette er prinsipper som inspirerer damanhurianernes liv, og de overfører dem til praktiske, daglige gjøremål - gjennom fornybar energi og økologisk jordbruk, grønn husbygging og fellesskapets eget skolesystem (hvor barna læres opp til å ta vare på miljøet).

Lokale matvarer

Lokale matvarer

Verdsetting av lokale ressurser og fri utveksling av produkter.

Bærekraft i hverdagen

Bærekraft i hverdagen

Høy livskvalitet som filosofi for mat og boliger i respekt for miljøet.

Olio Caldo

Olio Caldo

Begrepet "Olio Caldo" betegner en ernæringsplan med lokalt dyrket mat til beste for kroppen.

Damanhur Crea

Damanhur Crea

Damanhur Crea - der drømmer blir realisert, som kunstgjenstander, arrangementer og øko-bærekraftige prosjekter.

Pilotprosjekter

Pilotprosjekter

Forskning og eksperimentering for å gjøre verden til et bedre sted

En felles kultur

En felles kultur

En original, skapende kultur, utviklet i fellesskap av et folk i kontinuerlig vekst og evolusjon.

Vil du motta nyhetsbrevet vårt?
Hvis du - som oss - drømmer om å skape en ny verden der alle mennesker kan trives og stå i tjeneste for et høyere gode, er vi sikre på at du vil ha glede av å lese det!

Hold kontakten via nyhetsbrevet vårt!

* obligatorisk

Jeg er interessert i:

Ved å abonnere, erklærer jeg at jeg har lest informasjonen om behandling av data.

no, thanks