Create Sustainability

Respekt for livet i hverdagens gjøremål

Bærekraft i hverdagen
Tid som en ressurs

“Terrazzatura": Å gi av sin tid for å realisere en drøm

Damanhur er et stort kollektivt eventyr, et konkret utopia, realisert og konsolidert gjennom hverdagshandlinger. Vi er mennesker med lidenskapelig engasjement i drømmen om å skape noe verdifullt for oss selv og for menneskeheten, og vi gir ressurser og tid til denne drømmen.
Et ord du kan høre ofte i Damanhur, er "kompleksitet". Da brukes kompleksitet til å beskrive ideen om at Damanhur baserer seg på hver enkelt innbyggers innsats og engasjement til utvikling av de ulike aspektene ved fellesskapet, og at en størst mulig variasjon i aktiviteter og produksjon gir økt velstand for alle.
Damanhur tilhører alle damanhurianere, og alles bidrag til samfunnet verdsettes like mye, uansett hvilken rolle eller funksjon som blir utført. Hver enkelt innbygger setter av tid til felles prosjekter - som f.eks. å skape kunst i Menneskehetens templer eller å arbeide i skogen - i tillegg til tiden man bruker på å tjene til livets opphold. Alle bidrar med tid og frivillig arbeid på områder som defineres utifra kollektive behov.
Denne typen frivillighetsarbeid, som innebærer å oppgi egen fritid, kalles “terrazzatura.” Dette begrepet var (og er fortsatt) sentralt i forbindelse med byggingen av Menneskehetens templer og mange andre arbeider. Det grunnleggende prinsippet er at alle skal føle at de har en andel i felleskapet og en hånd med i utviklingen.

Jordas ressurser

Vern av skogområder og energetisk selvforsynthet

Planeten jorden er et levende vesen som må respekteres og beskyttes. For å gjøre dette på best mulig måte, har Damanhur alltid investert både menneskelige og økonomiske ressurser i å anskaffe og ta vare på mange hundre mål med skog og dyrkbar mark. Dessverre har mye kastanjeskog i det øvre Canavese-området blitt utnyttet til brensel, noe som har resultert i tap av store frukttrær og forårsaket en reduksjon i det biologiske mangfoldet som tidligere preget de lokale skogene.
I nesten et tiår ble kastanjetrærne i området angrepet av gallveps, en svært aggressiv parasitt. For å tilbakeføre skogen til sin opprinnelige tilstand, foruten å bekjempe gallvepsen med dens insekt-motpart, satte Damanhur igang et viktig bioprosjekt i 1988. Vi har beskåret og behandlet enkelt-trærne, og befridd skogen for døde trær og planter. Etter en omfattende innsats for å identifisere biokompatible tre- og plantearter for hvert av områdene, har vi begynt å gjeninnføre dem på en måte som gir dem rikelig plass til å vokse. Resultatet er at også mange dyrearter har vendt tilbake til sine naturlige habitater i disse skogene.
Vern av vannforsyningen er en annen viktig del av det å respektere og beskytte planeten. I Damanhurs kollektiver holdes vannkildene rene til enhver tid. Regnvann blir samlet i lagringskar og gjenbrukes til vanning av avlingene, i husholdningene og til brannslukking. Der topografien tillater det, er det blitt skapt biotoper ved utgraving av dammer og gjeninnføring av biokompatible planteslag, etter prinsippene for permakultur.
Bier er også tilstede i alle Damanhur-kollektivenes områder. De innehar en viktig rolle i den naturlige syklusen som opprettholder planteartenes biodiversitet.

Økologisk husbygging

Damanhurs konsept for "bioklimatisk" bygging

Damanhurianere velger å bo i sunne hus med liten innvirkning på miljøet. Omfattende studier og, framfor alt praktisk erfaring, har gjort det mulig å eksperimentere med teknikker, materialer og nyskapende, jord-vennlige bo-løsninger.
Grønn bygging i Damanhur starter med gjenvinning av materialer og energisparing. Vi kaller det "bioklimatisk bygging" fordi det verdsetter mennesker som bevisste brukere av rommet. Damanhurianske arkitekter foretar først en analyse av det som allerede finnes på tomta, og resirkulerer så mye som mulig av materialene. Alle nye materialer er øko-vennlige, som f. eks. leire, tre og naturlig kalk. Mange alternative løsninger tar sikte på å spare energi, så som varmeisolasjon og installasjon av solcellepaneler.
Husene som nylig er blitt bygget på damanhuriansk område, er sunne og godt integrert i landskapet og naturomgivelsene. De eldre boligene, som består av renoverte småhus og forlatte bygninger, opplever en ny vår. Vi er ikke så entusiastiske hva angår plastisk kirurgi på mennesker, men en dyktig gjennomført renovering av gamle bygninger gir stor glede!
Noen damanhurianske bolighus er virkelig banebrytende eksempler på karbon-nøytrale hus, laget av strå og leire som er hentet mindre enn 10 kilometer unna, eller rett fra nærmiljøet rundt byggetomta.
Inauge, EdilArca, Solerà, er selskaper innenfor henholdsvis design, grønn bygging og fornybar energi. Disse foretakene har oppstått av erfaringene med bolig-bygging for damanhurianere. Alle tre selskapene har for tiden oppdrag over hele Nord-Italia med å bygge nyskapende hus av samme type som i Damanhur.
To damanhurianske fellesskap, Lavallaorò og Porta della Terra, som tidligere het henholdsvis Aval og Prima Stalla, har mottatt Grønt flagg som utmerkelse fra FEE ITalia, en internasjonal stiftelse med sete i Danmark som fremmer økologiske og bærekraftige prosjekter.

Vil du motta nyhetsbrevet vårt?
Hvis du - som oss - drømmer om å skape en ny verden der alle mennesker kan trives og stå i tjeneste for et høyere gode, er vi sikre på at du vil ha glede av å lese det!

Hold kontakten via nyhetsbrevet vårt!

* obligatorisk

Jeg er interessert i:

Ved å abonnere, erklærer jeg at jeg har lest informasjonen om behandling av data.

no, thanks