Skape bærekraft

Respekt for livet i hverdagens gjøremål

Dyrenavn

En tradisjon og et valg som gjøres med humor

Damanhurianere bestemmer seg for å anta et dyrenavn en viss tid etter at de er blitt innbyggere. Det å ta et nytt navn er en tradisjon som finnes i mange åndelige skoler verden over. I Damanhur velger innbyggerne sitt eget navn (som brukes i tillegg til fødenavnet) og med denne handlingen markerer de en ny fase i livet, en slags gjenfødsel.

Dyrenavn velges for å etablere en forbindelse med naturen—og helt spesifikt med en annen levende art som det er lett å identisfisere seg med. Dessuten er det morsomt å ha et dyrenavn! I Damanhur pleier vi å si at om vi skal gjøre alvorlige ting, må vi ikke ta oss selv for alvorlig.

Som et alternativ til dyrenavn kan innbyggere velge navn etter en naturånd eller et mytisk dyr, som Kentaur eller Hippogriff.

Noen år etter at man har fått dyrenavnet, kan damanhurianerne også ta navn etter en plante, med samme hensikt: å fornye seg selv, forbinde seg med naturen og ha et humoristisk syn på livet.

Alle velger sitt eget navn, og deretter blir prosessen formalisert av de andre innbyggerne i felles møter. Av og til hender det at forsamlingen finner et mer passende navn enn det man selv har bedt om. I så fall kan personen velge å akseptere det navnet som blir foreslått, eller utsette å ta sitt nye navn til en annen gang.

Vil du motta nyhetsbrevet vårt?
Hvis du - som oss - drømmer om å skape en ny verden der alle mennesker kan trives og stå i tjeneste for et høyere gode, er vi sikre på at du vil ha glede av å lese det!

Hold kontakten via nyhetsbrevet vårt!

* obligatorisk

Jeg er interessert i:

Ved å abonnere, erklærer jeg at jeg har lest informasjonen om behandling av data.

no, thanks