Skape bærekraft

Respekt for livet i hverdagens gjøremål

Filosofi

Personlig ansvar og respekt er grunnleggende verdier

Damanhur er et bærekraftig felleskap med 600 innbyggere som mener at jorden må respekteres og beskyttes. I tillegg til å fremelske respekt for naturen, er Damanhurs økologiske visjon også en metode for å gjenoppvekke bevisstheten om hvordan vi mennesker er dypt forbundet med alle elementer av liv som omgir oss. Grunnlaget for vår fellesskapserfaring finnes i et nettverk av etiske, kulturelle og åndelige verdier. Disse verdiene skaper basis for et økonomisk system som både understøtter Damanhurs innbyggere og tjener som en lokal ressurs gjennom forsyningskjeder som åpner for distribusjon av overskudd blant lokale forretningsvirksomheter. Som en formalisering av det dype båndet til naturen og alle dens krefter, velger Damanhurs innbyggere å ta navn etter dyr, planter og naturånder som de bruker i dagliglivet. Du kan altså spasere omkring i Damanhur og møte en eldre herre som heter Fringuello Papiro (Fink Papyrus) eller en ung kvinne ved navn Gau Erba (Ku Gress), eller du kan bli kjent med en hyggelig fyr som bærer navnet Bruco Tartufo (Larve Trøffel). I Damanhur er selv begrepet fred forbundet med global bærekraft. Fred oppfattes ikke bare som fravær av konflikt, men som det å skape betingelser for velvære i alle verdenshjørner gjennom verdsetting av lokale ressurser, slik at alle folkeslag kan leve på egen jord i glede, og i harmoni med økosystemet som omgir dem, uten å være avhengig av ytre ressurser. Som et resultat av alle de skrittene som Damanhur har tatt i retning av global bærekraft de siste 40 årene, kunne samfunnet i 2005 motta en pris som modell for bærekraftige samfunn fra De forente nasjoner (FN), ved Global Human Settlements Forum.

Vil du motta nyhetsbrevet vårt?
Hvis du - som oss - drømmer om å skape en ny verden der alle mennesker kan trives og stå i tjeneste for et høyere gode, er vi sikre på at du vil ha glede av å lese det!

Hold kontakten via nyhetsbrevet vårt!

* obligatorisk

Jeg er interessert i:

Ved å abonnere, erklærer jeg at jeg har lest informasjonen om behandling av data.

no, thanks