Create Sustainability

Respekt for livet i hverdagens gjøremål

Lokale matvarer
Bærekraftige prosjekter

En økonomisk visjon som sikrer høy livskvalitet

Et prosjekt er bærekraftig når det ivaretar helsen vår og framtiden. For å oppnå dette må vi bruke de elementene jorden tilbyr, samtidig som vi respekterer bevaringen av naturressursene. Ved å gjøre det, forbedrer vi livskvaliteten både for oss selv og for framtidige generasjoner.
For damanhurianere er dette et livslangt prosjekt som dekker tre hovedområder: miljøvern, økonomisk utvikling og sosial ansvarlighet.Vi måler i hvilken grad Damanhur er et konkret eksempel på bærekraftig utvikling ved 1) å sammenligne økonomisk bærekraft, evnen til å generere inntekt og arbeidsplasser til livsopphold for damanhurianerne, 2) sosial bærekraft, evnen til å sikre betingelser for velvære, så som god helse, sikkerhet og utdanning for innbyggerne og våre barn, og 3) miljømessig bærekraft, evnen til å opprettholde naturressursenes kvalitet og reproduserbarhet. Krysningspunktet for disse tre komponentene indikerer kapasiteten for bærekraftig utvikling som Damanhur har utøvd siden starten.
For at samfunnet skal forbli sunt, er det nødvendig å holde en åpen dialog med andre enkeltpersoner, organisasjoner og fellesskap. Derfor søker Damanhur utveksling, samarbeid og kommunikasjon på alle områder, med mange ulike ressurser -- fra miljøorganisasjoner og nytenkende akademikere og forskere til spesialiserte bedrifter og samfunn som har utviklet miljøvennlig teknologi.
Alle som kommer til Damanhur og ønsker å dele ideer og erfaringer på dette området, er mer enn velkomne. Du kan være sikker på at vi vil sette deg i forbindelse med mange andre som også er lidenskapelig opptatt av bærekraft!

Vil du motta nyhetsbrevet vårt?
Hvis du - som oss - drømmer om å skape en ny verden der alle mennesker kan trives og stå i tjeneste for et høyere gode, er vi sikre på at du vil ha glede av å lese det!

Hold kontakten via nyhetsbrevet vårt!

* obligatorisk

Jeg er interessert i:

Ved å abonnere, erklærer jeg at jeg har lest informasjonen om behandling av data.

no, thanks