Skape bærekraft

Respekt for livet i hverdagens gjøremål

Metode

En grunnlov som garanterer for et øko-bærekraftig samfunn

Damanhurs Grunnlov krever at innbyggerne i størst mulig grad unngår alle former for forurensning og produksjon av avfall. Den forbyr også alle former for overforbruk som en betingelse for å oppnå en harmonisk og sunn balanse, i og utenfor oss selv.
Damanhur beveger seg i retning av fullstendig selforsynthet av flere grunner: for å tilegne seg og utvikle et størst mulig spekter av fagkunnskap (fra rent personlige evner til den omfattende kompetanse som finnes i et spesialisert firma), for å sikre produktenes høye kvalitet, og for å være i stand til å møte enhver form for behov.
Fra et ernæringsmessig synspunkt har Damanhur et jorbruks-kooperativ som dekker en stor del av innbyggernes generelle behov med store avlinger, grønnsaksdyrking, frukthager og storfe-drift. Mange av kollektivene har små og større grønnsakshager med prosjekter for konservering av mat og avl av mindre dyr -- noe som gjør ideen om selvforsynthet enda mer konkret. All produksjon er strengt økologisk og GMO-fri.
Frøbanken, med både lokale frø og eksemplarer fra fjernere strøk, er det ideelle sisteleddet i produksjonskjeden. Flere Damanhur-baserte selskaper arbeider innen ulike felt av bærekraftighet. I tillegg til de som jobber med produksjon og konservering av mat, finnes det et distribusjonssenter for økologiske produkter og en hel rekke selskaper som driver miljøvennlig entreprenørvirksomhet -- fra arkitektonisk planlegging og bygging til fornybar energidesign og -installasjon. De fleste bedriftene holder til i Damanhur Crea i Vidracco, nord for Torino, et flerbruksareal i en tidligere Olivetti-fabrikk som ble renovert etter å ha stått tom i 20 år.
Credito”, det komplementære myntsystemet som har vært brukt i Damanhur siden samfunnets begynnelse, er også en måte å fremme bærekraft på. Credito'en brukes av selskaper knyttet til Damanhur og også av andre lokale bedrifter, og støtter gjennomføringen av en kort-kjedet lokal økonomi.

Vil du motta nyhetsbrevet vårt?
Hvis du - som oss - drømmer om å skape en ny verden der alle mennesker kan trives og stå i tjeneste for et høyere gode, er vi sikre på at du vil ha glede av å lese det!

Hold kontakten via nyhetsbrevet vårt!

* obligatorisk

Jeg er interessert i:

Ved å abonnere, erklærer jeg at jeg har lest informasjonen om behandling av data.

no, thanks