Create Sustainability

Respekt for livet i hverdagens gjøremål

Pilotprosjekter
EDE-kurset

Planlegging og etablering av en økolandsby på EDE-kurs

I 2011 ble Damanhur første gang vertskap for Ecovillage Design Education (EDE)-kurset hver sommer. Det er et internasjonalt kurs, sertifisert av Gaia Education som oppsto som et bidrag til det FN-initierte "Bærekraft-tiåret" i 2005.
Damanhur er en av grunnleggerne av dette kurset sammen med flere andre europeiske partnere, og var vertskap for tiltaket som første italienske organisasjon. Kurset varer i en måned og er åpent for deltakere fra hele verden.
Målet er å tilby verktøy for planlegging og igangsetting av økolandsbyer, i et sosialt, miljømessig, økonomisk og kulturelt perspektiv. I løpet av kurset deler Damanhurs innbyggere av 40 års fellesskapserfaring , i tilllegg til kunnskap som er utviklet i samarbeid med Global Ecovillage Network (GEN) og Nettverk av italienske økolandsbyer (RIVE). Mange damanhurianere bytter på å lede undervisningen, både i klasserommet og på ulike steder rundt om i kollektivene, for å kunne tilby mest mulig varierte opplevelser.
Kursdeltakerne bidrar med sine egne erfaringer, siden utveksling er en forutsetning for ethvert fellesskap, stort eller lite. De forskjellige utgavene av EDE-kurset har vist hvordan en god øko-bærekraftig praksis, konsolidert gjennom årelang fellesskapserfaring, kan fungere som reproduserbar modell og en ressurs selv for internasjonale institusjoner. I Afrika, for eksempel, omskapes nå tradisjonelle landsbyer til øko-landsbyer i raskt økende grad. I Senegal støttes denne omstillingen på regjeringsnivå. Som en støtte til denne tilnærmingen, har Damanhur etablert et søster-fellesskap med den senegalesiske økolandsbyen Guédé Chantier, som også er medlem av GEN -nettverket.

Origin-prosjektet

Bruk av teknologi for å forske på energisparing

Damanhur er blitt utvalgt til å delta i pilotprosjektet for Origin, et EU-finansiert initiativ som fokuserer på utvikling, installasjon og eksperimentell bruk av avansert teknologisk utstyr for energi-regulering i store og små hus. Målet er å identifisere og forebygge energisløsing i boliger og større kommersielle bygninger ved hjelp av nyskapende teknologi.
Prosjektet startet sommer 2012 og omfatter to store, europeiske økosamfunn i tillegg til Damanhur: Tamera i Portugal og Findhorn i Skottland. Listen inkluderer også flere universiteter: Heriot Watt-universitetet i Edinburg, ISA i Lisboa, University of Strathclyde i Glasgow og Fraunhofer-selskapet for anvendt forskning i München.
Origin-prosjektet innebærer eksperimentell registrering av alle former for forbruk i et hus gjennom de ulike tidene av året, i den hensikt å avdekke både overforbruk såvel som underutnyttelse av energi. Forbruket registreres via energinettet, egenproduksjon av energi med fotovoltaiske paneler, solkonsentratorer, vindturbiner og solfangere.
I Damanhur blir disse eksperimentene utført av Solerà, et selskap med fornybar energi som spesialitet. Den foregår i nucleo-kollektivene Dendera og Magilla i Lugnacco, Piemonte, og ved Damanhur Crea i Vidracco.

Vil du motta nyhetsbrevet vårt?
Hvis du - som oss - drømmer om å skape en ny verden der alle mennesker kan trives og stå i tjeneste for et høyere gode, er vi sikre på at du vil ha glede av å lese det!

Hold kontakten via nyhetsbrevet vårt!

* obligatorisk

Jeg er interessert i:

Ved å abonnere, erklærer jeg at jeg har lest informasjonen om behandling av data.

no, thanks