Skape bærekraft

Respekt for livet i hverdagens gjøremål

Prima Stalla

Damanhurs økologiske gårdsbruk

Nucleo-kollektivet Prima Stalla er Damanhurs hovedsete for økologisk jordbruk, oppdrett av dyr og agriturisme (restauranten "il Tarassaco"). I 2007 ble Prima Stalla, sammen med nucleo-kollektivet Aval, godkjent som Grønt Hjem av Foundation for Environmental Education (FEE), på grunn av sin øko-baserte arkitektur og livsstil (som inkluderer bruk av økologisk mat, belysning og elektriske apparater med lavt energiforbruk og økologiske produkter for personlig hygiene og renhold av huset).
Damanhurs gårdsbruk ble etablert for at innbyggerne skulle ha et jordbruksareal til avl av storfe, kornproduksjon i stor målestokk, eng- og skogområder og dyrking av grønnsaker på friland og i drivhus. I tillegg til å eie en del jord i distriktet, har Damanhur gått til innkjøp av en forlatt driftsbygning i Cuceglio, som så er blitt pusset opp og utvidet. Denne rommer nå et moderne fjøs med høyloft, som har plass til mer enn 100 dyr.
Det har bodd Damanhur-innbyggere i Prima Stalla siden 2007. Et par måneder senere var Piemonte-krøtter allerede på plass i båsene. Stallen har ca 10 solcellepaneler med et batterisystem som gir nok strøm til all utendørs belysning. Huset er blitt pusset opp i samsvar med de nyeste prinsipper for grønn bygging -- inkludert bruk av giftfrie materialer, hva angår sement og murstein såvel som malingen på ytterveggene og treverk behandlet med naturlig forseglende stoffer.
Boligdelens vedfyrte oppvarmingssystem inkluderer en gassproduserende kjele og en 3000-liters varmtvannstank. Et lavtemperatur oppvarmingssystem i gulvet er koblet til ti solcellepaneler som forvarmer vannet. Et dobbelt rørsystem samler opp regnvann til bruk i vannklosettene.

Vil du motta nyhetsbrevet vårt?
Hvis du - som oss - drømmer om å skape en ny verden der alle mennesker kan trives og stå i tjeneste for et høyere gode, er vi sikre på at du vil ha glede av å lese det!

Hold kontakten via nyhetsbrevet vårt!

* obligatorisk

Jeg er interessert i:

Ved å abonnere, erklærer jeg at jeg har lest informasjonen om behandling av data.

no, thanks