Skape bærekraft

Respekt for livet i hverdagens gjøremål

Vi arbeider for våren

En lokal økonomi basert på etikk og solidaritet

Dette er navnet som damanhurianere pleide å bruke for å definere et økonomisk produksjonssystem basert på sirkularitet, av typen: Bakeren lager brød til bilmekanikeren som reparerer doktorens bil mens doktoren kurerer pc-programmereren som arbeider med bakerens pc, og så videre.

På denne måten oppnår man null-distanse mellom produsent og forbruker, og et system som baserer seg på byttehandel snarere enn penger. Denne formen for kretsløp virker gjennom solidaritet, tillit og umiddelbare, direkte relasjoner mellom folk. Det er et ideelt system for å skape en økonomi og en arbeidskultur basert på konkrete, etiske prinsipper, som kan støtte et prosjekt for sosial eksperimentering, fordi det baserer seg på en balanse mellom deling innenfor fellesskapet og personlig inititaiv.

Den damanhurianske økonomien har tilpasset mange av elementene fra “Vi arbeider for våren”; med korte produksjon/forbruk-kjeder og respekt for etikken i arbeidsrelasjoner. Damanhurs økonomi baserer seg imidlertid ikke på et lukket handelssystem, fordi damanurianerne har valgt å delta i en rekke former for utveksling, også kommersielt, også med folk utenfor felleskapet.

Husk ...
Uansett hvilke drømmer og utfordringer vi måtte ha, har vi alle en guddommelig gnist å gjenoppvekke.
Vi håper virkelig at denne forbindelsen kan hjelpe deg med det.

Hold kontakten via nyhetsbrevet vårt!

* obligatorisk

Jeg er interessert i:

Ved å abonnere, erklærer jeg at jeg har lest informasjonen om behandling av data.